OGLAŠAVANJE U LIFTOVIMA

REKLAMIRANJE FIRME | REKLAMIRANJE PROIZVODA | REKLAMIRANJE USLUGA

Oglašavanje u liftovima obezbjeđuje ciljani domet u zatvorenom okruženju i predstavlja jedan od boljih načina da prezentujete vaš proizvod ili uslugu i vrlo brzo dođete do novih klijenata. Liftovi su postali brzorastući marketinški kanal za velik broj poslovnih subjekata koji djeluju na tržištima diljem svijeta. Njihova upotreba u široj javnosti omogućila je komuniciranje relevantnih marketinških informacija i poruka namijenjenih potencijalnim potrošačima uz jedinstveno okruženje u kojem se poruka percipira. Oglašavanje u liftovima je vjerovatno najefektivnije oglašavanje dostupno u smislu svijesti potrošača, iz razloga zato što prisutna publika je okružena malim distrakcijama. Treba napomenuti da je interaktivnost jedna od glavnih karakteristika koja lift oglašavanje čini jedinstvenim u okviru elemenata promocijskog miksa.